Kính Mát RayBan RB4195F-601/71(52IT)

5.950.000  4.463.000 

Giới Tính: Unisex
Chất Liệu Mắt: Polycacbonat
Chất Liệu Gọng: Plastic 
Màu Mắt: Green
Màu Gọng: Black
Lọc UV400: Có

Logo rayban o1